Конституція України
Президент УкраїниУряд УкраїниВерховна РадаКонституційний Судver_sud_copy.jpgГенеральна Прокуратураsb33.jpgmvs33.jpgedrsr_copy.jpgРНБО
Наш

Керівникам Відділень,Членам Комітету

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗВІТУ НЕПРИБУТКОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
З метою забезпечення єдиних принципів подання податкової звітності установами та організаціями, які внесено до Реєстру неприбуткових установ та організацій і яким присвоєна відповідна ознака неприбутковості, наказом ДПАУ від 3101.2011р. №56 було затверджено нову форму Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій і Порядок його складання. Звіт є податковою декларацією та складається в порядку, установленому ст. 48 Податкового кодексу України.
Звіт подається до податкового органу, в якому перебуває на обліку неприбуткова організація, протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу. У разі відсутності надходжень неприбуткова організація зобов’язана подавати звіт в повному обсязі з прочерками.

Отже, у 2012 році ця форма звітності має бути подана:

за II – IV квартали 2011року – не пізніше 9 лютого 2012 року.
У подальшому при поданні цього звіту (з 2012 року) застосовуються такі податкові періоди: I квартал, півріччя, дев’ять місяців та рік.
Для неприбуткових організацій діє загальний порядок перенесення строків звітності: якщо останній день строку подання Звіту припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, наступний за вихідним або святковим днем.
Згідно з п. 120.1 ст.120 Податкового кодексу, неподання або несвоєчасне подання платником податків податкових декларацій (розрахунків) тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 грн. за кожне таке неподання чи несвоєчасне подання.
Сплата податкового зобов’язання, зазначеного у Звіті, здійснюється протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку подання податкової декларації.
Податковий звіт заповнюється у гривнях і складається наростаючим підсумком з початку календарного року. У разі незаповнення того чи іншого рядка через відсутність операції (суми) цей рядок прокреслюється. Дані, наведені у Податковому звіті, повинні ґрунтуватися на даних бухобліку та відповідати правилам складання податкової звітності. Достовірність даних підтверджується підписами керівника (уповноваженої особи) неприбуткової організації і головного бухгалтера (особи, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання Податкового звіту до органу державної податкової служби) та засвідчується печаткою. Оригінал Податкового звіту подається до ДПС, в якій перебуває на обліку неприбуткова організація.
Неприбуткові організації мають право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення граничного строку подання Податкового звіту надіслати його на адресу відповідного органу ДПС поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.

Від оподаткування звільняються доходи: отримані у вигляді:
вступні внески,
членські та цільові внески,
безповоротна фінансова допомога чи добровільні пожертвування і пасивні доходи.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про втрату чинності Положень про Відділення Комітету

В зв’язку з переходом організації на єдиний статутний документ, згідно п.9.2 Статуту з 20.06.2012 року втратили чинність Положення про обласні, районні та міські Відділення Комітету. Термін повноважень діючого керівництва Відділень Комітету зберігається до призначення Головою Комітету на посади нових керівників Відділень Комітету. Правління Комітету оголошує конкурс серед членів Комітету на заняття посад керівників Відділень (голови відділень, їх заступники та секретарі відділень). Термін дії конкурсу один місяць з дати оголошення про конкурс.

ПРАВЛІННЯ КОМІТЕТУ
ПОВІДОМЛЕННЯ
про перерегістрацію членства в Комітеті

З 20.06. 2012р. по 31.07.2012р. проводиться перерегістрація членів Комітету. Для підтвердження членства в організації членам Комітету необхідно надати до Правління копію квитанції про сплату обов’язкового річного членського внеску за 2012р.

ПРАВЛІННЯ КОМІТЕТУ
red_02.jpg

Голосування

ОЦІНІТЬ РІВЕНЬ КОРУПЦІЇ ?:

thumb-big-340x255-0e23.jpg

Мы в Facebook


wcen61zljns1.jpg